I Will Need Words

dendroglyph, bamboo at Tā Hori Kerei, Givernor’s Mansion, Motu Kawau, Hauraki Gulf

© Rangihīroa Panoho, 2020-2023. No part of this document (text or imagery) is free to be copied, plagiarised or shared for publication or for uses neither intended nor agreed on by the author without his express permission. Details for writing to the author are as follows: blueskypanoho@icloud.com         

ranghīroa, ‘Melanie Picked big Leaf‘, [student graffiti on native leafs] Manoa Campus, University of Hawai’i, January 1999
‘Stupid x3 Marco’, Dendroglyph, Ngā Mara Hainamana o Kirikiriroa, 2021

He Kōrero Tairitenga

Te Uru, Waitākere Contemporary Gallery, Titirangi, 13 February 2021

rangihīroa, Ātarangi, Hato Mikaere, Ōhaeawai, tata atu ki te Pū o te Wheke

I

W I L L

N E E D

W O R D S

rangihīroa, Northern Wars, 2020, coloured inks on paper, matai me Japanese cherry

rangihīroa, ngā parekura o Ngā Pakanga Whenua o Mua, Ruapekapeka, 1845/1846
rangihīroa, The Road to Ruapekapeka, 2020
He rua tūpāpaku mō ngā hōia Ingarihi i hinga ki te parekura kei kōnei
St Michaels, urupā, Ōhaeawai, 2021